Žmogaus ir gamtos sauga 2015 | VDU Žemės ūkio akademija

Žmogaus ir gamtos sauga 2015

Pirma dalis
TURINYS

ERGONOMIKA, PROFESINĖ SAUGA IR APLINKOSAUGOS INŽINERIJA

Vidmantas Butkus, Tautvydas Katkevičius, Antanas Maziliauskas, Dainius Steponavičius, Remigijus Zinkevičius. Augalų optinių savybių analizės jutiklių OptRx panaudojimo technologijų tyrimai 9
Simona Gentvainytė, Laimis Bauša, Rasa Čingienė, Rolandas Domeika, Ernestas Zaleckas, Dainius Steponavičius. Rapsų ankštarėlių sandariklių panaudojimo technologinis-ekonominis vertinimas 13
Руслан Сагитов, Ремигиюс Зинкявичюс.  Исследования качества работы распылителей для почвенных гербицидов 17
Algirdas Jasinskas, Ramūnas Mieldažys, Algimantas Mieldažys, Nerijus Pedišius, Tomas Vonžodas. Kenksmingų medžiagų emisijų nustatymas deginant medienos atliekas 21
 Agnė Girdvainytė, Toma Barčytė, Eglė Slaninaitė, Ernestas Zaleckas. Biologinio preparato įtaka šiaudų skaidymui 25
 Vilius Paulauskas, Ričardas Butkus. Kelio pylimų (iškasų) įtakos transporto triukšmo sklaidai tyrimas 29
 Uldis Karlsons, Dace Brizga, Vija Ozoliņa, Linards Sisenis. Economical aspects of ergonomical integration in Latvia agriculture 33
 Karolis Klimaitis, Gediminas Vasiliauskas, Ramūnas Mieldažys. Triukšmo ir visą kūną veikiančios vibracijos tyrimas granuliuojant žemės ūkio gamybos atliekas 37
 Donatas Grakauskas, Gediminas Vasiliauskas. Garsų kokybės traktorių kabinose tyrimas 41
 Agnė Sadauskaitė, Ričardas Butkus. Mažųjų biokuro katilinių oro taršos ir darbo aplinkos kenksmingų veiksnių tyrimai 45
 Aušra Žievienė, Algimantas Mieldažys. Nelaimingų atsitikimų priežastys medienos ruošos darbuose 48
 Justina Andriukaitytė, Algimantas Mieldažys. Saugos ir sveikatos būklės tyrimas naudojant ir prižiūrint žemės ūkio mašinas 52
 Mindaugas Karalius, Ričardas Butkus. Traktorininkų darbo aplinkos arimo darbų metu tyrimai 56
 Liucija Klimavičienė, Ričardas Butkus. Biokuro katilinės oro ir darbo aplinkos taršos tyrimai 60
 Rimantė Pečkaitienė, Gediminas Vilkevičius. Rizikos veiksniai atliekant suvirinimo darbus žemės ūkyje 64
 Alvydas Laurinėnas. Eismo saugumo tamsiuoju paros metu Akademijos miestelyje tyrimas 67
 Kazys Serbenta, Algimantas Mieldažys, Zenonas Martinkėnas, Igoris Manzurovas. Liftų eksploatavimo saugos tobulinimas 70

APLINKA IR SVEIKATA

 Regina Gražulevičienė. Europos Bendrosios programos mokslo projektai aplinkos ir sveikatos politikai Europoje įgyvendinti  77
 Inga Uždanavičiūtė, Regina Gražulevičienė. Motinas veikiančių aplinkos veiksnių poveikis ikimokyklinio amžiaus vaikų antsvoriui ir nutukimui  82
 Sandra Andrušaitytė. Ryšys tarp gyvenamosios vietos nuotolio iki miesto parkų, motinos lėtinių ligų ir ikimokyklinio amžiaus vaikų astmos 86
 Vilma Jurkštienė, Genovaitė Šimonienė-Kazlauskienė, Agnė Gimžauskaitė, Monika Laukytė. Augalinės kilmės imuninės sistemos stimuliatorių poveikio organizmui eksperimentiniai tyrimai 90
 Gintarė Ašmontaitė, Vida Stravinskienė. Klaipėdos miesto oro kokybės vertinimas pasyviosios lichenoindikacijos metodu 94
 Milda Vilkaitė, Audrius Dėdelė. Oro taršos pokyčių analizė ir prognozė Klaipėdos mieste 98
 Miglė Keblytė, Audrius Dėdelė. Geležinkelio transporto keliamo triukšmo taršos vertinimas Kaune 102
 Gintarė Šidlauskaitė, Audrius Dėdelė. Azoto dioksido nustatymas naudojant ADMS-Urban modelį Kėdainių mieste 105
 Judita Barcytė, Vida Stravinskienė. Šilalės miesto želdinių būklės stebėsena ir vertinimas 108
 Gineta Venckutė, Vida Stravinskienė. Kauno marių vandens kokybės vertinimas bioindikaciniais metodais 112
 Laimutė Jonaitienė, Ona Ragažinskienė, Edita Kizevičienė, Jurgita Daukšienė. Augaliniai vaistiniai preparatai ir maisto papildai žmogaus sveikatai 116
 Eventas Šaučiūnas, Ona Ragažinskienė, Audrius Sigitas Maruška. Vaistinio augalo kalninio dašio (Satureja montana L.) introdukcija ir jo žaliavos reikšmė žmogaus sveikatai 120
 Laima Česonienė, Remigijus Daubaras, Ina Jasutienė, Inga Miliauskienė. Organinių rūgščių ir cukrų tyrimai paprastosios spanguolės Vaccinium oxycoccos uogose 123
 Viktorija Butkevičiūtė, Irena Januškaitienė, Austra Dikšaitytė. Kadmio poveikis vasarinio miežio (Hordeum vulgare L.) fotosintetiniam aparatui esant skirtingoms CO2 koncentracijoms ore 127
 Indrė Čižaitė, Kristina Ramanauskienė, Modestas Žilius, Vytis Čižinauskas, Vitalis Briedis. Pusiau kietų sistemų su vaistinių melisų (Melissa officinalis L.) ekstraktu modeliavimas ir biofarmacinis tyrimas 131
 Birutė Pockevičiūtė, Kristina Ramanauskienė, Modestas Žilius. Pusiau kietų vaisto formų vartojamų ant odos su bičių produktais technologija ir kokybės vertinimas 134
 Vilija Snieškienė, Antanina Stankevičienė. Suodligės sukėlėjų paplitimas miesto želdynuose 137
 Irena Januškaitienė, Sandra Sakalauskienė. Silpnos ir vidutinės UVB spinduliuotės poveikis ‚Matador‘ ir ‚Andromeda‘ špinatų fotosintezės rodiklių pokyčiams pirmąją poveikio dieną 141
 Ona Ragažinskienė, Erika Šeinauskienė, Rita Litvinaitė. Perspektyvių vaistinių, prieskoninių (aromatinių) augalų pažinimas ir atranka žmogaus sveikatos gerinimui 145
 Edita Elijošiutė, Audronis Lukošius, Ona Ragažinskienė, Audrius Maruška. Juodasis serbentas (Ribes nigrum L.) – svarbus maistas ir vaistas žmogaus sveikatai 149
 Ieva Mirskytė, Asta Danilevičiūtė.IL-4 geno 590C/T polimorfizmas Kauno moterų populiacijoje ir sąsajos su plaučių ligomis 152
 Giedrė Sakalauskienė, Dovilė Jauniškienė. Amžiaus ir darbingumo įtaka pacientų, gydomų ambulatorine reabilitacija, sveikatos rodiklių dinamikai 156

 

__________
__________________________
________________________________________
__________________________
__________

 

Antra dalis
TURINYS

 

EKOLOGIJA, DARNI MIŠKININKYSTĖ

 Ana Gabrilevskaja-Bernat, Remigijus Žalkauskas, Vitas Marozas. Miško, oro taršos bei gyventojų sveikatingumo rodiklių sąsaja Lietuvos urbanizuotose teritorijose 9
 Henrikas Stravinskas, Laima Adamonienė. Ąžuolo želdinių sanitarinės būklės vertinimas VĮ Rokiškio miškų urėdijoje 13
 Jolita Rasimavičiūtė, Jolita Abraitienė, Vitas Marozas. Dubravos rezervatinės apyrubės aukštapelkės floros vertinimas 17
 Mindaugas Žilėnas, Jolita Abraitienė. Kašubinio vėdryno Ranunculus Cassubicus L. paplitimas mišriuose lapuočių miškuose 21
 Asta Malakauskienė. 5 lapuočių medžių rūšių vegetacijos periodo pokyčiai bei jų kitimo greitis 25
 Marek Szymański, Witold Pazdrowski, Andrzej Pulikowski, Marcin Stosik. The share of sapwood and heartwood as well as the dynamics of heartwood formation in Scots pine (Pinus sylvestris L.) growing on forest and former farmland soils 29
 Gintarė Sujetovienė, Edvinas Steponenko. Medžių žievė kaip bioindikatorius vertinant oro kokybę 33
 Ieva Blažytė, Daiva Šileikienė. Ekologinės žemės ūkio gamybos daržovių asortimento rinkos analizė 36
 Ovidijus Mikša, Ligita Baležentienė, Vitas Marozas, Jurgita Sasnauskienė. CO2 emisijos ir aplinkos sąlygų kaita kukurūzų (Zea mays) ir rapsų (Brassica napus) agroekosistemose 39
 Rita Pupalienė, Aušra Marcinkevičienė, Rimantas Velička, Lina Marija Butkevičienė, Rita Mockevičienė, Zita Kriaučiūnienė, Robertas Kosteckas, Sigitas Čekanauskas. Piktžolių kontrolės būdų efektyvumas rapsų pasėlyje ekologinėje žemdirbystės sistemoje 43
 Juozas Pekarskas, Algirdas Gavenauskas, Jolanta Sinkevičienė. Biohumuso ir paukščių mėšlo skystų organinių trąšų įtaka IKP žemdirbystės sistemoje auginamiems vasariniams kviečiams 47
 Giedrė Pėstininkaitė, Jūratė Žaltauskaitė. Kadmio (Cd)  ir vario (Cu) poveikis mažajai plūdenai (Lemna minor L.) 51
 Vytautas Pėstininkas, Rimantas Vaisvalavičius. Ekologiškai auginamų pomidorų veislių derlingumo tyrimas nedideliuose šiltnamiuose 55
 Juozas Pekarskas, Algirdas Gavenauskas, Anželika Dautartė, Aida Stiklienė. Skirtingų bulvių veislių, auginamų pagal IKP žemdirbystės sistemos reikalavimus, vertinimas 58
 Rita Pupalienė, Darija Jodaugienė, Kristina Bajorienė, Aušra Sinkevičienė. Organinių mulčių poveikis svogūnų derlingumui ir kai kuriems kokybiniams rodikliams ekologinėje žemdirbystės sistemoje 62
 Asta Minsevičiūtė, Daiva Šileikienė, Laima Česonienė. Skirtingų žemės ūkio gamybos sistemų įtaka burokėlių šakniavaisių cheminiams ir elektrocheminiams rodikliams 66
 Regina Malinauskaitė. Vandens būsenos ir pH įtaka javų sėklų sudygimui 69
 Neringa Kašėtienė, Daiva Šileikienė, Ilona Grigalavičienė. Holistinių tyrimo metodų taikymas išskirtinės kokybės produktų (IKP) morkų kokybės tyrimuose 72
 Rimantas Vaisvalavičius, Rūta Dromantienė, Irena Pranckietienė, Jūratė Aleinikovienė, Vita Smalstienė. Rapsų išspaudų poveikis smėlingo lengvo priemolio dirvožemio agrocheminiams rodikliams 76
 Juozas Pekarskas, Ramūnas Gegužis, Raimundas Baublys, Algirdas Gavenauskas. Anykščių rajone Troškūnų seniūnijoje esančio Malmažos tvenkinio dumblo kokybės vertinimas 80
 Stefanija Misevičienė.Dotnuvėlės ir Smilgos upių vandens kokybės ekologinis įvertinimas  84
 Aurelija Rudzianskaitė. Ilgalaikiai nitratų koncentracijos tyrimai karsto zonos gruntiniame vandenyje  88
 Laima Česonienė, Laura Eigirdaitė. Ekologinių žemės ūkių ir juose auginamų kultūrų plotų kitimas Lietuvos teritorijoje 2010–2014 m.  92
 Regina Malinauskaitė, Aurelija Šaluchaitė. Šarminio jonizuoto vandens įtaka Vicia sativa L. ‘Diskiai’ veislės augalų sausosios masės kaupimuisi atskirais II ontogenezės etapais 95
 Regina Malinauskaitė. Šarminio jonizuoto vandens įtaka paprastojo lęšio ‘SMĖLINUKAI’ augalų morfofiziologiniams rodikliams II ontogenezės etape 98
 Elvyra Jarienė, Honorata Danilčenko, Judita Černiauskienė, Dovilė Levickienė. Antioksidaciniai junginiai baltojo šilkmedžio (Morus alba L.) lapuose 101
 Чупахина Наталия, Чупахина Галина,  Лаевская Серафима, Гербст Ольга. Антиоксидантная защита некоторых кормов 105
Asta Balčiūnaitienė, Larisa Voronova. Sustainability Competence: Raising Ecological Awareness 108
Ramunė Garliauskaitė, Vida Stravinskienė. Kauniečių nuomonė apie darnų turizmą ir jų kelionių įpročiai 112
Vaiva Kazanavičiūtė. Naujųjų Europos Sąjungos ir Nepriklausomų valstybių sandraugos narių vystymosi darnumo lyginamoji analizė 116